ERCSI FALANSZTER

Megkezdődött az érdemi munka az Önkormányzatban

2019. november 26. 22:00 - FischerÁdám

Szabó Tamás polgármester tájékoztatást adott a folyamatban lévő beruházások állapotáról. Az előző ciklusban a Városnak juttatott 700 millió forint nagy része már ki lett fizetve a vállalkozóknak, Ercsi azonban eddig mindössze 13 millió forinttal számolt el az Állam felé. Ha határidőig nem sikerül az egyes beruházásokat befejezni és a kifizetésekkel elszámolni, az Önkormányzatnak vissza kell fizetnie a különbséget. Ismételten elutasította a Testület a polgármester Alpolgármester-jelöltjét, azonban a bizottságokat sikerült felállítani. A szolgáltató folytatja a buszos személyszállítást a megszokott rend szerint, a helyi adók mértéke pedig jövőre az idei szinten marad. A Testület úgy döntött, nem adja el a Nőtlen tiszti szállót. A megalakult bizottságok elbírálták a különböző segély- illetve ösztöndíjkérelmeket. Nyílt ülést tartott a Képviselő-testület. Fischer Ádám képviselő beszámolója.

f_001_1.png

A nyílt ülés a nagy számú érdeklődőre való tekintettel nem az előzetesen meghirdetettek szerint a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében került megrendezésre, hanem a Művelődési Ház Nagytermében.

Napirend előtt Baczakó Andrea képviselő arról érdeklődött, hogy készült-e valamilyen intézkedési terv a Járóbeteg-szakellátó ügyvezetője által a képviselőkhöz eljuttatott segítségkérő levél kapcsán. Szabó Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy a fenntartó tagönkormányzatok közül Ráckeresztúr és Kajászó polgármestereivel tárgyalt már az ügyben. Ismertette a helyzetet, mely szerint a jelenleg rendelkezésre álló források mellett a szakellátó működése mindössze december 31-ig biztosított. Elmondta, hogy a fenntartó tagönkormányzatok a rendelő fenntartásából ki kívánnak szállni, Ráckeresztúr ezügyben sikeresen perelt első fokon, azonban a Szakellátó Tanácsa fellebbezett, így jogerős döntés még nincsen. Kifejtette, hogy Ercsi Város Önkormányzatának a jövőben is határozott szándéka fenttartani a Járóbeteg-szakellátót, a tagönkormányzatok bevonásával dolgoznak a kialakult helyzet megoldásán.

A közönség soraiból Pólinger Tamás felháborodásának adott hangot, amiért több, mint 60 család nem kaphatja meg az igényelt segélyeit vagy ösztöndíjait, mert a Képviselő-testület nem képes az önkormányzati pozíciókról megegyezni. Kérdést tett fel Győri Máté korábbi polgármester nyelvvizsgájával kapcsolatban, illetve kérte a Testületet az egyes csúszásban lévő beruházások kivizsgálására.

Megjelent az ülésen Mohos Mátyás vállalkozó is, aki a Duna-part rekonstrukciójához kapcsolódóan a térvilágítási munkák elvégzésére szerződött Horváth János vállalkozóval. Elmondása szerint Horváth János cége Horváth Béla cégének az alvállalkozója volt, bár később kapott olyan információt is, hogy ez a viszony fordítva van. Mindkét cég a fővállalkozó Market&Build Kft alvállalkozója volt, Mohos pedig az ő alvállalkozójukként került a projektbe, azaz az alvállalkozói lánc negyedik szintjén. Elmondta, hogy nagyjából

10 millió forint értékben végeztek munkát a Duna-parton május végéig, azonban Horváth János cége ezeket a munkákat sem fizette ki.

Horváth Béla egy ideig azzal hitegette Mohost, hogy az Önkormányzat utalására várnak, és fizetnek, azonban Horváth Béla eltűnt, Horváth János cége pedig azóta Mohos tudomása szerint felszámolás alatt áll. Mohos cége májusban a munkaterületről levonult, az Önkormányzat segítségét kéri, hogy a munkákat be tudja fejezni és a vállalkozói díjához hozzá tudjon jutni.

Pólinger Tamás felvetésére a Fidesz-KDNP frakció képviselői újra előadták azt az értelmezésüket, amely szerint a segélyek és ösztöndíjak ügyében kizárólag a bizottságok dönthetnek. Feik Csaba jegyző ennek kapcsán újra elmondta, hogy az Önkormányzatokra vonatkozó törvény szerint a Képviselő-testület a bizottságok feladatköreit bármikor magához vonhatja, így a kérelmek elbírálhatók lettek volna, illetve emlékeztetett arra, hogy az Önkormányzat jogsértést követ el azzal, hogy a beérkezett segélykérelmeket nem bírálja el 8 napon belül, továbbá a Jövőforrás támogatások elbírálásának határideje is lejárt időközben.

Napirend előtti felszólalások

Gólics Ildikó képviselő Győri Máté nyelvvizsgája kapcsán a Jegyző felelősségét emelte ki, Feik Csaba jegyző pedig elmondta, hogy a korábbi polgármester nyelvvizsgáját érvényesnek kell tekintse, amíg azt valaki nem vitatja hivatalosan és nem bizonyítja ennek az ellenkezőjét.

Péter Jánosné, szintén a közönség soraiból arra volt kíváncsi, hogy a Duna-part rekonstrukciójának közbeszerzését miért nem az Önkormányzat szerződéses partnere folytatta le. A kérdésre válaszolva Pusztai Attila, közbeszerzési szakértő, az Önkormányzat szerződéses partnere elmondta, hogy az ő szerződése csak az Önkormányzat saját beruházásában megvalósuló közbeszerzésekre terjed ki. A Duna-part közbeszerzésének – mint Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás közbeszerzésének – azonban három alkalommal is Pusztai irányításával futott neki az Önkormányzat, egyszer sem érkezett érvényes ajánlat. A negyedik kiírás alkalmával az Önkormányzat úgy döntött, hogy nem őt kéri fel a közbeszerzés intézésére.

Szabó Tamás a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban elmondta, hogy azok közül sajnos több is megakadt. Nincs lezárva a kerékpárút, a Dózsa Ovi és a Minibölcsőde projekt sem. Ígéretet tett arra, hogy az esetleges szabálytalanságokat fel fogja tárni. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy járt a Magyar Államkincstárnál, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy

700 milliós nagyságrendben került Ercsi Város részére pályázati forrás kifizetésre a különböző beruházások kapcsán, azonban eddig Ercsi Város mindössze 13 millió forinttal tudott ténylegesen elszámolni.

Emlékeztetett, hogy azokat az összegeket, amivel a Város nem tud elszámolni határidőig, a MÁK részére vissza kell fizetni.

Az október 13-a óta folytatott tevékenysége során talált szabálytalanságokról is beszélt a Polgármester. Elmondta, hogy

a Költségvetésben lát egy 165 millió forintos lyukat, amit az előző testület ingatlanértékesítésből kívánt beszedni.

Tájékoztató a költségvetés helyzetéről

Emlékeztetett, hogy ha a Testület el is adja a Nőtlen tiszti szállót, akkor is marad mintegy 90 millió forintos hiány. Bemutatott egy dokumentumot, ami alapján Győri Máté, korábbi polgármester a Kifarill Szociális Szövetkezet javára 2019. évre 15 millió, 2020-ra 25 millió forint támogatás nyújtására tett szándéknyilatkozatot. Erről a szándékról a Képviselő-testület nem hozott határozatot, így a korábbi Polgármester ilyen nyilatkozat megtételére nem volt felhatalmazva. Említést tett továbbá arról is, hogy az egyik intézményben egy törvénysértő esetről szerzett tudomást, aminek a vizsgálata folyamatban van.

Az ismertetett esetekkel kapcsolatban Gólics Ildikó képviselő arra emlékeztetett, hogy a beszerzések a hatályos törvényeknek megfelelően zajlottak le. Megerősítette, hogy a Győri Máté által tett szándéknyilatkozatról nem volt tudomása. Az ingatlan-eladásokkal kapcsolatban pedig elmondta, hogy a Nőtlen tiszti szálló eladását előkészítették, ezen kívül pedig opciós szerződése van az Ipari Parkban egy terület megvételére az egyik ott telephellyel rendelkező vállalatnak, akik megnyertek egy pályázatot, és jelezték, hogy december hónapban nyélbe kívánják ütni az üzletet. A Nőtlen tiszti szálló eladásával és az Ipari Parkban található terület értékesítésével is 76-76 millió forint bevételre tenne szert az Önkormányzat.

Vita a Nőtlen tiszti szálló eladásáról

Ismételten nekifutott a Képviselő-testület az Alpolgármester megválasztásának. Szabó Tamás polgármester ismét Fischer Ádám képviselőt (e sorok írója) javasolta Ercsi Város Alpolgármesterének megválasztani. A közösségi médiában elterjedt hírre, mi szerint két alpolgármestert választana a Testület, a Polgármester úgy reagált, hogy amíg a Napirend előtt felszólalásában felvázolt ügyek nem rendeződnek megnyugtatóan, addig tartja magát az eredeti javaslatához.

Gólics Ildikó képviselő elmondta, hogy a Testület kilenc tagja korábban kötött egy megegyezést, amit mind a kilenc Képviselő aláírt. Emlékeztetett, hogy a Polgármester mostani előterjesztése nincs összhangban a megkötött és aláírt megállapodással. Azt javasolta, hogy a Polgármester tartsa magát a megkötött megállapodáshoz. Győrfiné Csőke Anikó képviselő azügyben kívánt tájékozódni a Jegyzőnél, hogy az Önkormányzat költségvetése nyújt-e fedezetet két Alpolgármester bérezésére. Válaszában Feik Csaba jegyző elmondta, hogy az alpolgármesterek tiszteletdíjának nincs alsó korlátja, így bárhogy dönthet annak mértékéről a Testület.

A Fidesz-KDNP frakció tagjai többször a Polgármesternek szegezték azt a kérdést, hogy mi annak az oka, hogy a független Képviselők elállnak az aláírásukkal szentesített megállapodástól, valamint az egy fős létszámfölényükre is több ízben utaltak. Szabó Tamás a kérdésekre a már korábban előadott szabálytalanságok miatti bizalmatlanságot jelölte meg okként.

Hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) erre a kérdésre kívántam reagálni. Elmondtam, hogy a Polgármester által felsorolt szabálytalanságok jelentős része a képviselők között lezajlott korábbi egyeztetés idejében, sőt már a választások előtt is ismert volt véleményem szerint. A hosszas, kitartó faggatás, és a szavahihetőségem megkérdőjelezése miatt azonban szükségesnek láttam, hogy egyenes választ adjak a kérdésre: miért nem tartom magam az adott szavamhoz, az aláírt megállapodáshoz? Mi változott a korábbi egyeztetés óta? Elmondtam, hogy

engem a megegyezés megkötése óta arról tájékoztattak, hogy egy képviselő-társunk bűncselekmény gyanújába keveredett,

ami tudomásom szerint hatással lehet arra is, hogy a mandátumát a jövőben birtokolhatja-e vagy sem. Kifejtettem, hogy ennek az ügynek a kivizsgálásáig számomra érvényét veszti a korábban kötött megállapodásunk.

Alpolgármester-választás

Papp György képviselő a közbeszerzések körüli szabálytalanságokra reagálva elmondta, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos törvényességi felelőssége kizárólag a Jegyzőnek van véleménye szerint. Válaszul Feik Csaba jegyző elmondta, hogy az elmúlt 5 évben a döntési folyamatokból jórészt ki volt hagyva.

A szavazás eredménye, ahogy az alakuló ülésen is, most is a megegyezett a független képviselők és a Fidesz-KDNP képviselők arányával, azaz 4 igen szavazat és 5 nem szavazat mellett

másodszor is elutasította a Testület Szabó Tamás polgármester Alpolgármester-jelöltjét, Fischer Ádámot (e sorok írója).

Sikerült viszont megválasztani az Önkormányzat Bizottságait. A Polgármester javaslatára

a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság elnöke Vajdics András (független), képviselő tagjai Gólics Ildikó (Fidesz-KDNP) és Sandi József (Fidesz-KDNP), nem képviselő tagjai pedig Imre Zsuzsanna és Novozánszky Katalin lettek.

A Humán Bizottság elnöke Gólics Ildikó (Fidesz-KDNP), képviselő tagjai Győrfiné Csőke Anikó (független) és Vajdics András (független), nem képviselő tagjai pedig Balázs Mária és Békes Norbert lettek.

A Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási Bizottság elnöke Balázs-Fülöp Ferenc (Fidesz-KDNP), képviselő tagjai Baczakó Andrea (Fidesz-KDNP) és Győrfiné Csőke Anikó (független), nem képviselő tagjai pedig Takács Jánosné és Ujvári Ágnes lettek.

A Képviselő-testület megbízta Papp György képviselőt a megelőző ciklushoz hasonlóan Közbiztonsági Munkacsoport megszervezésével és vezetésével Tanácsnoki tisztségben.

A Bizottságok megválasztott nem képviselő tagjai letették hivatali esküjüket.

Nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

Újraválasztotta a Testület a Jövőforrás program pályázatait bíráló bizottság tagjaivá Gólics Ildikó és Baczakó Andrea képviselőket, illetve Balázs Mária bizottsági tagot.

A bizottságok megválasztása

A Képviselő-testület tárgyalta a Pénzügyi Iroda vezetőjének beszámolóját a Költségvetés egyensúlyi helyzetéről. Hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) a beszámolóból kiemeltem, hogy a Költségvetés úgynevezett felhalmozási bevételeinek a tervezett összeghez képest mindössze a 3%-a teljesült november végéig. Ezen a soron az előző testület által privatizálni tervezett önkormányzati ingatlanok eladásából beszedni remélt 179 230 000 Ft szerepel. Ebből a beszámoló szerint nagyjából 175 millió forintot nem sikerült még beszedni. Elmondtam, hogy én azt tartanám felelős gazdálkodásnak, ha az ilyen bizonytalan bevételeket az Önkormányzat csak akkor költené el, ha azok valóban teljesültek. Kérdést intéztem ezért Gólics Ildikó képviselőhöz: neki, mint a Pénzügyi Bizottság korábbi elnökének van-e tudomása olyan tervről, hogy ha ezek a bizonytalan bevételek nem teljesülnek, akkor a kiadási oldalon milyen beruházások vagy kiadások maradnak el, vagy az a helyzet, hogy az előző testület azt a pénzt is elköltötte, ami még meg sem érkezett az Önkormányzat kasszájába. Válaszában Gólics Ildikó képviselő megismételte, hogy a Nőtlen tiszti szálló eladását előkészítették és az Ipari Parkban egy telek eladására is opciós szerződése van az Önkormányzatnak.

A kérdésemre, hogy a még be nem szedett pénz el van-e költve vagy sem, nem kaptam érdemi választ.

Tárgyalta a Képviselő-testület a helyi buszközlekedés ellátásának helyzetét. Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy a szolgáltató szerződése lejárt, azonban a közbeszerzés, melyet még az előző testület írt ki, még folyamatban van. A szolgáltató, Makkai Attila egyéni vállalkozó megerősítette, hogy a december 31-ig

a lejárt szerződésének megfelelő feltételekkel továbbra is ellátja a helyi személyszállítási szolgáltatást.

A Képviselő-testület és a vállalkozó végül is arra az egyességre jutott, hogy a szolgáltatási szerződést a folyamatban lévő közbeszerzés eredményes lezárulásáig meghosszabbítják, amiről a Testület határozatot is hozott.

Tájékoztató a helyi buszközlekjedés helyzetéről

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, kis összegű beszerzések fedezeteként a Képviselő-testület 81 millió forintos keretösszeg biztosításáról döntött a 2020-as Költségvetés terhére.

Tárgyalta a Testület az önkormányzati intézményekben a közétkeztetést biztosító szolgáltató díjemelésre vonatkozó kérelmét is. Baczakó Andrea képviselő elmondta, hogy az intézményvezetőkkel folytatott megbeszélései alapján egyik intézményben sem elégedettek a biztosított étel és a biztosított szolgáltatás minőségével. Gólics Ildikó képviselő elmondta, hogy a szolgáltató már az előző évben is kérelmezte a szerződésben rögzített díjainak az emelését, akkor a Testület 9%-os emelést hagyott jóvá. A Képviselő-testület végül elnapolta a döntést és további információkat kér a szolgáltatótól.

Napirenden szerepelt a Nőtlen tiszti szálló eladásának ügye is. Szabó Tamás polgármestere emlékeztetett arra, hogy az előző testület lefolytatott egy versenyeztetési eljárást az ügyben, aminek az eredményeként egy 76 millió forintos ajánlat érkezett az ingatlan megvételére. Elmondta azt is, hogy az Önkormányzat 2006-ban olyan szerződés keretében kapta meg az Államtól az ingatlant, ami kikötötte, hogy ott idősgondozási tevékenységet kell folytatni. Tájékoztatása szerint azonban a jelenlegi vevő nem ilyen céllal, hanem munkásszállóként kívánja hasznosítani az épületet. Elmondta, hogy tudomása van arról, hogy munkásszálló építésére van olyan pályázati lehetőség, amin az Önkormányzatok is részt vehetnek.

Vajdics András képviselő elmondta, hogy úgy látja, nagy az igény idősgondozási szolgáltatásokra mind Ercsiben, mind a környező településeken. Úgy gondolja, hogy akár hitelből megépítve is rentábilis tudna lenni egy ilyen beruházás az Önkormányzat számára.

Papp György tanácsnok arra emlékeztetett, hogy 2008-ban olyan terv is született, hogy az épületből rendőrtiszti szállót alakítanának ki. Tudomása szerint ez azért nem történt meg, mert a Rendőrfőkapitányság kalkulációja alapján drágább lett volna a Nőtlen tiszti felújítása, mint egy új épület felépítése. Emlékei szerint a felújítás költségei 500 milliós nagyságrendűnek adódtak akkor.

Sandi József képviselő szerint a 76 milliós ajánlat nagyon alacsony egy ekkora ingatlanért, ugyanis ez az összeg Ercsiben ma két családi ház árának felel meg. Aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy megbízható-e az ajánlattevő vállalat. Azt gondolja, hogy a Nőtlen tiszti szálló egy hosszútávú lehetőség a Város számára. A másik oldalon viszont azt is észben kell tartani szerinte, hogy az Önkormányzat nagy hiánnyal küzd. Összegzésként aláhúzta, hogy szerinte az a kérdés, hogy vállalja-e az Önkormányzat egy hitel és annak a kamatainak a terhét, vagy lemond egy hosszú távú lehetőségről.

Hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) arra hívtam fel a figyelmet, hogy véleményem szerint a Város tulajdonában nagyon kevés vagyon van, ezért a meglévő vagyont mindenáron védelmeznünk és fejlesztenünk kell. Elmondtam, hogy úgy gondolom, hogy ha nem az Önkormányzat újítja fel az ingatlant, akkor az ott létesülő új szolgáltatásokra a Város népének a továbbiakban semmiféle ráhatása nem lesz. Érveltem amellett, hogy ha egy befektető vállalat számára jó üzletnek tűnik a Nőtlen tiszti szálló felújítása, akkor talán Ercsi Város Önkormányzata számára is jelenthet ez jó üzleti lehetőséget.

Feik Csaba jegyző elmondta, hogy szerinte van arra lehetőség, hogy az Önkormányzat kérelmezze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től az eredeti szerződésben rögzítettől eltérő hasznosítás engedélyezését.

Papp György tanácsnok az üzemeltetés várható költségeire hívta fel a figyelmet. Véleménye szerint Ercsi Város Költségvetése nem elégséges ahhoz, hogy egy ekkora intézményt fenn tudjon tartani az Önkormányzat.

Ismételt hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) amellett érveltem, hogy mivel egy ingatlant akármikor eladhat a tulajdonosa, álljon el az Önkormányzat az eladási szándékától, dolgozzon ki egy koncepciót arra, hogy hogyan tudná a Nőtlen tiszti szállót hasznosítani, és ha arra az eredményre jut esetleg, hogy valamilyen szempontok miatt a hasznosítást fenntartható módon nem tudja saját hatáskörben megoldani, akkor írjon ki újabb versenyeztetési felhívást az ingatlan értékesítésére.

A Képviselő-testület végül egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nőtlen tiszti szálló eladásától eláll.

Versenyeztetési felhívást tett közzé az Önkormányzat a Kis-Duna haszonbérletére vonatkozóan.

Felülvizsgálta a Képviselő-testület a helyi adók mértékét. Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy a kommunális adó mértéke a környező települések közül messze Ercsiben a legalacsonyabb: 6 000 Ft/év/háztartás. Összehasonlításképp Ráckeresztúron ez az összeg 10 000 Ft, Martonvásáron 28 000 Ft. A Polgármester a kommunális adó mértékének a 10-12 000 Ft-ra emelését javasolta megfontolni.

Hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) amellett érveltem, hogy ha az Önkormányzat módosít a helyi adók rendszerén, akkor kommunális adó helyett inkább építményadót vessen ki, ugyanis ennek a mértéke legalább az ingatlan méretével arányos.

Papp György tanácsnok elmondta, hogy a lakosságot terhelő helyi adók növelését nem javasolja, ehelyett a vállalkozások Ercsiben történő letelepítését és ezáltal az Iparűzési Adó-bevétel növelését szorgalmazza.

A Testület végül 8 igen szavazattal a Polgármester tartózkodása mellett úgy döntött, hogy

nem változtat a helyi adók mértékén.

Vita a helyi adók mértékéről

Nem változtatott a Képviselő-testület a Művelődési Ház helyiségbérleti díjain, a Sportcsarnok helyiséghasználati díjain, a közterület-használati díjakon, az önkormányzati lakások bérleti díjain és a köztemetkezés díjain sem.

A Testület igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri Hivatalban 2019. december 23-tól 2020. január 5-ig. Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatalban ügyelet fog működni.

Elfogadta a Képviselő-testület a vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló polgármesteri tájékoztatót, a Polgármester 2019. évi szabadságtervét, az aktualizált Költségvetést, az Önkormányzat közbeszerzési szakértőjének és ügyvédjeinek beszámolóit, valamint a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás beszámolóit.

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsába a Képviselő-testület Szabó Tamás polgármestert delegálja, akadályoztatása esetén pedig Fischer Ádám (e sorok írója), illetve Sandi József képviselőket. A Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumba a Testület Gólics Ildikó képviselőt delegálja.

A nyílt ülés után a megalakult bizottságok és a Képviselő-testület zárt ülésen bírálta el a beérkezett segély-kérelmeket, Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázatokat és a Jövőforrás ösztönzőtámogatás-kérelmeket.

A testületi-ülésről készült teljes felvétel itt tekinthető meg:

komment
Címkék: KÖZÖS ERŐVEL

A bejegyzés trackback címe:

https://ercsifalanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr3715336636

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.