ERCSI FALANSZTER

A használattal arányos finanszírozást javasolnak a környékbeli önkormányzatok a Járóbeteg-szakellátó ügyében

2019. december 12. 22:00 - FischerÁdám

A közétkeztetés díjainak 9%-os emelését javasolja a Pénzügyi Bizottság. Az Önkormányzat városgazdálkodási tevékenysége az utóbbi években zavarossá vált, és a jogszabályi előírásoknak sem felel meg, ezért felül kell vizsgálni többek között a Dunakavics Kft működését. Az Önkormányzat a szerződéses partnereit arra kéri, hogy az év végén lejáró szerződéseiket hosszabbítsák meg márciusig. Szóba került a Járóbeteg-szakellátó fenntartásának helyzete és az Önkormányzat tagjainak tiszteletdíjai is. Nyílt ülést tartott a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság. Fischer Ádám képviselő beszámolója.

f_001_1.png

A Bizottság alelnökének Sandi József képviselőt választották.

Tárgyalta a Bizottság az intézményekben a közétkeztetést ellátó Prizma-Junior ZRt kérelmét, amiben a szerződés szerinti áraik 11%-os emelését kérik 2020-ra. A szolgáltató ügyvezetője elmondta, hogy 2019-ben a bérköltségeik 12 %-kal, az alapanyag árak pedig még nagyobb mértékben növekedtek. Kifejtette, hogy az áremelést az Önkormányzat az állami normatívában tudja érvényesíteni, ezért elmondása szerint az Önkormányzat számára ez többletkiadást nem jelent. Összesítése szerint

a megemelt szerződéses árak mellett a közétkeztetés 2019-ben 101 millió forintba kerülne.

Elmondta azt is, hogy tudomása szerint a szolgáltatás színvonalával mindenki elégedett.

Imre Zsuzsanna bizottsági tag emlékeztetett, hogy a legutóbbi Képviselő-testületi ülésen intézményvezetők és képviselők is úgy nyilatkoztak, hogy az ételek minőségével senki sem elégedett, valamint a menzákon tapasztalható higiéniai körülményekkel sem. Az ügyvezető megköszönte a jelzést, újra elmondta, hogy panaszok hozzá nem jutottak el, de megvizsgálják a konkrét hiányosságokat.

Sandi József képviselő emlékeztetett, hogy mivel az ercsi nevelési-oktatási intézményekben sok a hátrányos helyzetű gyerek, az étkeztetés költségei szinte teljes egészében az Önkormányzatot terhelik. Meglátása szerint az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetben van, ezért a tavalyi évhez hasonlóan 9%-os emelésre tett javaslatot.

Hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) arra hívtam fel a figyelmet, hogy a szolgáltató egy közbeszerzési eljárásban nyerte el a megbízását 2018-ban 3 év időtartamra. Elmondtam, hogy az a véleményem, hogy a 2016-ban megkezdődött és évről-évre folytatódó kétszámjegyű minimálbér-emelések után a szolgáltatónak a vállalási árát úgy kellett volna meghatároznia, hogy azzal figyelembe veszi ezt a tendenciát, és olyan áron vállalkozik a közétkeztetés biztosítására, amit 3 évig tartani tud. Elmondtam, hogy mivel sok olyan kiadás látszik az Önkormányzat Költségvetésében, ahová mindenképpen szükség lesz milliós összegek biztosítására, ezért nem gondolom, hogy egy már megkötött szerződésnek az Önkormányzat számára előnytelen módosítására kellene pénzt fordítania. Az ügyvezető újra elmondta, hogy az áremelést a véleménye szerint az Önkormányzat tudja érvényesíteni az Állam felé. A Pénzügyi Iroda vezetője a módosítás után várható, az Önkormányzatot terhelő pluszköltségek nagyságrendjét 4-5 millió forintos értékben jelölte meg.

A Bizottság végül 9%-os díjemelés jóváhagyását javasolja a Képviselő-testület számára.

Tárgyalta a Bizottság a Dunakavics Kft gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót. Elhangzott, hogy mivel korábban a Kft a zöldfelületek fenntartását 70 közmunkással végezte, jelenleg pedig ez a szám 20 főre csökkent, a feladat ellátására más szereplők, többek között a Duna Herba Szociális Szövetkezet is be lett vonva. Az Önkormányzat belső ellenőre elmondta, hogy ezzel a jogszabályoknak nem megfelelő állapot alakult ki, ugyanis

az Önkormányzat a zöldfelületek karbantartásáért több vállalatnak vállalkozási szerződés keretében, a Dunakavics Kft-nek pedig támogatásként fizet ellenszolgáltatást.

Ezen kívül az sem felel meg a jogszabályoknak, hogy a közmunkásokat az Önkormányzattal állnak munkaviszonyban, mégis a Dunakavics Kft számára végeznek munkát. Ezeknek megfelelően az Önkormányzat a jövőben át kell gondolja a Dunakavics Kft támogatási szerződését, és a városgazdálkodási feladatok elosztását az egyes vállalatok között. Mindezek mellett a Dunakavics Kft számára a Bizottság megszavazta 3,5 millió forint támogatás kifizetését az aktuális tartozásaik kiegyenlítése céljából.

Szó volt ugyanakkor a Dunakavics Kft ügyvezetői feladatainak ellátásáról is. Orbán Balázs ügyvezető szerződése ugyanis december 31-gyel lejár, az ügyvezetői tevékenységet pedig a jövőben nem kívánja ellátni. Azonban addig, amíg a városgazdálkodási tevékenység ellátását újra sikerül a jogszabályoknak megfelelően megszervezni, a Bizottság felkérte az ügyvezetőt, hogy a feladatait változatlan körülmények között lássa el március 31-ig. Az ügyvezető a soron következő Képviselő-testületi ülésig gondolkodási időt kért a döntés meghozatalára.

Heves vita alakult ki az Önkormányzat ügyvédjei és közbeszerzési tanácsadója szerződéseinek a módosítása kapcsán. A szakemberek eljuttatták az Önkormányzat számára a december 31-én lejáró szerződésük módosítására vonatkozó ajánlatukat, ami a szerződéseik 5 éves meghosszabbítását és az évek óta változatlan vállalkozói díjuk emelését tartalmazta. A Polgármester azonban szeretné a Város költségvetési helyzetét teljes mértékben megismerni, átvilágítani, ezért az Önkormányzat összes szerződéses partnerétől azt kéri, hogy

2020. március végéig változatlan feltételek mellett lássák el az általuk ellátott tevékenységeket,

a lejáró szerződéseik meghosszabbításáról pedig eddig az időpontig állapodjanak meg. Az ügyvédek és a közbeszerzési tanácsadó azonban a bizottsági ülés időpontjáig nem kaptak erről tájékoztatást az Önkormányzat részéről, amit nehezményeztek, és udvariatlannak tartották azt az eljárást, hogy a Bizottság olyan módosításról kívánt szavazni, amiről velük előzetesen nem egyeztetett senki. Gólics Ildikó képviselő nehezményezte, hogy a Bizottság elé nem megfelelően előkészített előterjesztések kerülnek. Az Önkormányzat és a szakemberek végül arról állapodtak meg, hogy a szerződés meghosszabbításának a feltételeiről még tárgyalni fognak.

Tárgyalt a Bizottság a Járóbeteg-szakellátó fenntartásának helyzetéről. Tolnai János, a Szakellátó gazdasági vezetője elmondta, hogy

a négy fenntartó Önkormányzat közül három ki kíván szállni a fenntartási szerződésből, és ehelyett a tényleges használat arányában kíván működési hozzájárulást fizetni a rendelő felé,

és olyan rendszer kidolgozását szorgalmazza, amiben a négy Önkormányzaton kívül azok a további Önkormányzatok is fizetnek hozzájárulást, amelyikeknek a lakosai igénybe veszik a rendelőt. Ebben a rendszerben a jelenlegi ellátási adatok alapján Ercsire továbbra is nagyjából az Önkormányzatokra eső fenntartási költségek fele hárulna.

Bukovi Mária, a Szakellátó ügyvezetője elmondta, hogy a betegek Ercsibe vonzását nehezíti, hogy az M7-es menti járási települések számára a velencei, az Ercsitől délre található települések esetében pedig a kulcsi és a dunaújvárosi szakrendelők nyújtanak alternatívát. Ráadásul Ercsi ellátási kötelezettsége csak a négy fenntartó Önkormányzat településeire terjed ki (Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó),

az ellátási területek átszervezésében pedig nehéz érdekeltté tenni a környékbeli önkormányzatokat.

Az ügyvezető elmondta továbbá, hogy a rendelő pályázik új, állami finanszírozású szakrendelések beindítására is, ezért a szabad rendelőhelyiségeket nem lenne szerencsés magánrendelések számára bérbe adni.

A Bizottság a Járóbeteg-szakellátó Felügyelőbizottsági tagjává javasolja megválasztani Barabásné Agárdi Katalint.

Papp György tanácsnok beszámolt a Közbiztonsági Munkacsoport működéséről és az aktuális közbiztonsági helyzetről. A Munkacsoport 8 tagúvá vált Christe Rezső, a Polgárőrség vezetőjének a beválasztása után. Dolgoznak a 2020. évi Közbiztonsági Intézkedési Terven. Papp György elmondta, hogy a rendőrség egy jogszabály-módosítás kapcsán immáron szankcionálhatja az illegális hulladéklerakást saját hatáskörben. A munkacsoportban a másik fő feladat a drogkereskedelem visszaszorítása. Novemberben egyébként kiugró bűncselekmény nem történt, valamelyest nőtt a vagyon elleni bűncselekmények száma, amit a Tanácsnok a vasútépítéssel hozott összefüggésbe.

A Bizottság az Önkormányzat tagjainak a tiszteletdíjára a következő javaslatot teszi a Képviselő-testület számára:

A képviselők havi tiszteletdíja bruttó 59 700 Ft, ami a bizottságokban is dolgozó képviselők esetében 35 600 Ft-tal egészül ki.

Bruttó 35 600 Ft azon bizottsági tagoknak is a tiszteletdíja, akik nem képviselők. A bizottságok elnökeinek tiszteletdíja az eddigiek helyett bruttó 143 000 Ft. A tanácsnok tiszteletdíja pedig szintén az eddigiek helyett bruttó 200 200 Ft.

Az Állam által a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára meghatározott 38 600 Ft-os illetményalapot az Önkormányzat 2020. évre 45 000 Ft-ra egészíti ki.

A Bizottság négy ellenőrzési területet állapított meg önmaga számára 2020. évre. A civil szervezetek pénzügyi elszámolásainak ellenőrzésért Sandi József és Gólics Ildikó képviselők, az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáért Vajdics András, az Önkormányzat szerződéseinek ellenőrzéséért Sandi József lesz a felelős. Ezeken felül munkacsoportot hoznak létre a folyamatban lévő beruházások ellenőrzésére is.

A Bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérjen be ajánlatokat az Ercsi kalauz nevű turistatérkép és a Megyei Értéktárba bekerült öt ercsi értéket bemutató kisfilmek gyártására, az ajánlatok alapján pedig biztosítson ezekre előirányzatot a 2020. évi Költségvetésben.

A Bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az év végén lejáró szerződéseinek a március végéig történő meghosszabbításáról állapodjon meg az Önkormányzat szerződéses partnereivel. A szerződések kapcsán az ülés résztvevői közül többen úgy vélekedtek, hogy

a Lakihegy Rádió szerződését nem látják célszerűnek fenntartani hosszú távon.

A Rádió szolgáltatásainak éves költsége bruttó 1,8 millió forint.

A háziorvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance ZRt kérelmezte a Szent László Völgye Kistérségi Társulásnál, hogy a Társulás által az ügyeleti szolgáltatásért fizetett havi 1 250 000 Ft-os díjat 1 750 000 Ft-ra emeljék. A Bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezt a szerződésmódosítást ne támogassa, és a Polgármestert arra hatalmazza fel, hogy a Társulásban Ercsi Város képviseletében ezt az álláspontot képviselje. Győrfiné Csőke Anikó képviselő elmondta, hogy

az ügyeleti ellátásban évek óta hatalmas hiányosságok és szabálytalanságok mutatkoznak,

az ülés résztvevői hosszú távon más szolgáltató megbízását tartanák előnyösnek. Az Inter-Ambulance ZRt szerződése 2021. augusztusáig érvényes.

A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét, a 2020-2023. időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét, a Járóbeteg-szakellátó beszámolóját, az ErcsiWeb beszámolóját, a Szent László Völgye Kistérségi Társulás társulási szerződésének módosítására irányuló határozatát, a Roma és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodásokat, a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét, a Lakihegy Rádió beszámolóját és a Művház nyitvatartásának a módosításáról szóló javaslatot.

A felsoroltak közül több napirendi pontot a Humán Bizottság tárgyalt részletesen. Az arról az ülésről készült beszámoló ide kattintva olvasható.

komment
Címkék: KÖZÖS ERŐVEL

A bejegyzés trackback címe:

https://ercsifalanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr1715352826

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.